SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PANITIA DAN PENGAWAS PTS-1 TAHUN 2019

Menimbang           : Guna kelancaran pelaksanaan program PTS-I demi terwujudnya  kesiapan kompetensi menjelang ujian

                               dan demi peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Wachid Hasyim Surabaya dipandang perlu

                               segera membentuk panitia.

Mengingat             : 1.   Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.

                                2.   Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah

                                      dengan PP Nomor 56 Tahun 1998.

                                3.   PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

                                4.   Keputusan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite

                                      Sekolah.

Memperhatikan     : Program Kepala Madrasah tentang pelaksanaan Penilaian.

 

MEMUTUSKAN

 

Menetapkan         : 1.   Mengangkat nama-nama terlampir sebagai anggota penitia.

                               2.   Keputusan ini berlaku selama musim PTS-1.

                               3.   Bilamana di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana

                                     mestinya.

 

Lebih jelas nya Donwload di bawah ini:

  1. SK PANITIA          Donwload
  2. SK PENGAWAS   Donwload
  3. JOBDIS               Donwload

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Perlu Informasi ?
Powered by